ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช-ปวส. สาขาวิชา ช่างยนต์ / เครื่องกล / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะงานด้านช่างซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • Download รายละเอียดงาน
พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ 1 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์/เครื่องกล
พนักงานซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ 2 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์/เครื่องกล

วิธีการสมัคร

ติดต่อ/ขอรับใบสมัคร
 • บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่ 2 ม.5 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • โทรศัทพ์ : 034 - 391021 - 3 ต่อ 111/115
 • คุณปิยพงศ์ อุลิต E-mail : piyapong.a@thaialcohol.co.th
 • คุณธีรนันท์ มีจั่นเพชร E-mail : teeranan.m@thaialcohol.co.th
 • คุณวีรพงษ์ ชัชวงษ์ E-mail : Weerapong.c@thaialcohol.co.th
 • เอกสารสมัครงาน : Download
สวัสดิการที่ได้รับ
 • กองทุนสำรองชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • บ้านพัก (ค่าน้ำประปา/ค่าไฟ) ฟรี ตามระดับ
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน / คลอดบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนา ตามสายอาชีพ ลักษณะงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี